πλήν

Search Lemma: 
πλήν
DEFINITION: 
(prep.) cu excepţia (+gen.); (conj.) doar dacă, însă
PARTE DE VORBIRE: 
prepoziţie
GRUP SEMANTIC: 
Prepoziţie fără direcţie
FREQUENCY RANK: 
304

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%CE%BB%CE%AE%CE%BD