πλήν

Hasło: 
πλήν
Definicja: 
(jako Przyimek), z wyjątkiem (+ gen.); (jako spójnik) z wyjątkiem tego że, chyba że, ale
Część mowy: 
Przyimek
Grupa semantyczna: 
Przyimki bezkierunkowe
Frekwencja: 
304

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%BB%CE%AE%CE%BD