πάντως

Search Lemma: 
πάντως
DEFINITION: 
tamamen, şüphesiz, her durumda, kesinlikle
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zarf
ANLAMSAL ALAN: 
Bağlaçlar/Zarflar
FREQUENCY RANK: 
426

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%82