πάντως

Search Lemma: 
πάντως
DEFINITION: 
în toate felurile; în orice caz
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Conjuncţii/Adverbe
FREQUENCY RANK: 
426

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%82