πάντως

Hasło: 
πάντως
Definicja: 
wszelako, na wszystkie sposoby; absolutnie
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Spójniki/przysłówki
Frekwencja: 
426

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%82