οὐκοῦν

Search Lemma: 
οὐκοῦν
DEFINITION: 
öyleyse, o halde, değil mi?
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zarf
ANLAMSAL ALAN: 
Edatlar
FREQUENCY RANK: 
483

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BF%E1%BD%90%CE%BA%CE%BF%E1%BF%A6%CE%BD