οὐκοῦν

Search Lemma: 
οὐκοῦν
DEFINITION: 
în mod sigur prin urmare (presupunând acordul la o concluzie )
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Particule
FREQUENCY RANK: 
483

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BF%E1%BD%90%CE%BA%CE%BF%E1%BF%A6%CE%BD