οὐκοῦν

Hasło: 
οὐκοῦν
Definicja: 
z pewnością więc (wprowadzając zgodę na wnioskowanie)
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Partykuły
Frekwencja: 
483

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BF%E1%BD%90%CE%BA%CE%BF%E1%BF%A6%CE%BD