ναῦς νεώς, ἡ

Search Lemma: 
ναῦς
DEFINITION: 
gemi
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu kuralsız
ANLAMSAL ALAN: 
İş ve Dinlence
FREQUENCY RANK: 
210

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BD%CE%B1%E1%BF%A6%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%82-%E1%BC%A1