ναῦς νεώς, ἡ

Hasło: 
ναῦς
Definicja: 
statek
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna
Grupa semantyczna: 
Praca i odpoczynek
Frekwencja: 
210

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BD%CE%B1%E1%BF%A6%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%82-%E1%BC%A1