ναῦς νεώς, ἡ

Search Lemma: 
ναῦς
DEFINITION: 
corabie
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv neregulat de declinarea a III-a
GRUP SEMANTIC: 
Muncă şi odihnă
FREQUENCY RANK: 
210

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BD%CE%B1%E1%BF%A6%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%82-%E1%BC%A1