δόξα δόξης, ἡ

Search Lemma: 
δόξα
DEFINITION: 
kanı, hüküm, öğreti, doktrin, temelsiz düşünce, varsayım
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 1. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Etik ve Ahlak
FREQUENCY RANK: 
217

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CE%B1-%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1