δόξα δόξης, ἡ

Hasło: 
δόξα
Definicja: 
opinia, osąd, mniemanie; reputacja, honor, chwała
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Etyka i moralność
Frekwencja: 
217

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CE%B1-%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1