γλῶσσα γλώσσης, ἡ

Search Lemma: 
γλῶσσα
DEFINITION: 
dil, lisan
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 1. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Vücut Bölümleri
FREQUENCY RANK: 
484

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B3%CE%BB%E1%BF%B6%CF%83%CF%83%CE%B1-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1