γλῶσσα γλώσσης, ἡ

Hasło: 
γλῶσσα
Definicja: 
język; mowa
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Części ciała
Frekwencja: 
484

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B3%CE%BB%E1%BF%B6%CF%83%CF%83%CE%B1-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1