γλῶσσα γλώσσης, ἡ

TEST TRANSLATION: 
γλῶσσα
DEFINITION: 
اللسان ؛ اللغة
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الأول
المجموعة الدلالية: 
أعضاء الجسم
FREQUENCY RANK: 
484

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B3%CE%BB%E1%BF%B6%CF%83%CF%83%CE%B1-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1