ἕνεκα

Search Lemma: 
ἕνεκα
DEFINITION: 
pe seama, de dragul (+gen.)
PARTE DE VORBIRE: 
prepoziţie
GRUP SEMANTIC: 
Prepoziţie fără direcţie
FREQUENCY RANK: 
278

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%95%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CE%B1