ἕνεκα

Hasło: 
ἕνεκα
Definicja: 
z powodu, dla dobra (+ gen.)
Część mowy: 
Przyimek
Grupa semantyczna: 
Przyimki bezkierunkowe
Frekwencja: 
278

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%95%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CE%B1