ἔνθα

Search Lemma: 
ἔνθα
DEFINITION: 
acolo
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Direcţie
FREQUENCY RANK: 
405

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%94%CE%BD%CE%B8%CE%B1