ἔνθα

Hasło: 
ἔνθα
Definicja: 
tam; w takim położeniu
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Kierunek
Frekwencja: 
405

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%94%CE%BD%CE%B8%CE%B1