ἐπεί

Search Lemma: 
ἐπεί
DEFINITION: 
după, de când, când
PARTE DE VORBIRE: 
conjuncţie: subordonatoare
GRUP SEMANTIC: 
Timp
FREQUENCY RANK: 
75

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%90%CF%80%CE%B5%CE%AF