ἐπεί

TEST TRANSLATION: 
ἐπεί
DEFINITION: 
بعد ، منذ ، لمّا ؛ إذ ، إذ ذاك ، وإلا ، بما أنّ
أقسام الكلام: 
حرف عطف: يضع في مرتبة أدنى
المجموعة الدلالية: 
الزمن
FREQUENCY RANK: 
75

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%90%CF%80%CE%B5%CE%AF