ἐλεύθερος ἐλευθέρα ἐλεύθερον

Search Lemma: 
ἐλεύθερος
DEFINITION: 
liber
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Guvernare şi societate
FREQUENCY RANK: 
496

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%90%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%E1%BC%90%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B1-%E1%BC%90%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD