ἐλεύθερος ἐλευθέρα ἐλεύθερον

TEST TRANSLATION: 
ἐλεύθερος
DEFINITION: 
حُر ، مستقل
أقسام الكلام: 
صفة: التصريف الأول والثاني
المجموعة الدلالية: 
الحكومة والمجتمع
FREQUENCY RANK: 
496

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%90%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%E1%BC%90%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B1-%E1%BC%90%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD