ἐάω, ἐάσω, εἴασα

Search Lemma: 
ἐάω
DEFINITION: 
a permite, a îngădui (+ac. şi infin.); a lăsa în pace
PARTE DE VORBIRE: 
verb: contras
GRUP SEMANTIC: 
Lege şi judecată
FREQUENCY RANK: 
375

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%90%CE%AC%CF%89-%E1%BC%90%CE%AC%CF%83%CF%89-%CE%B5%E1%BC%B4%CE%B1%CF%83%CE%B1