ἐάω, ἐάσω, εἴασα

TEST TRANSLATION: 
ἐάω
DEFINITION: 
سمح/يسمح ؛ ودع/يدع، ترك/يترك
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
القانون والحكم
FREQUENCY RANK: 
375

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%90%CE%AC%CF%89-%E1%BC%90%CE%AC%CF%83%CF%89-%CE%B5%E1%BC%B4%CE%B1%CF%83%CE%B1