ἀμφί

Search Lemma: 
ἀμφί
DEFINITION: 
de jur împrejur
PARTE DE VORBIRE: 
prepoziţie
GRUP SEMANTIC: 
Direcţie
FREQUENCY RANK: 
498

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%80%CE%BC%CF%86%CE%AF