ἀμφί

Hasło: 
ἀμφί
Definicja: 
około, wokół, dookoła
Część mowy: 
Przyimek
Grupa semantyczna: 
Kierunek
Frekwencja: 
498

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%80%CE%BC%CF%86%CE%AF