σύμμαχος –ον

Search Lemma: 
σύμμαχος
DEFINITION: 
aliat cu (+dat.); οἱ σύμμαχοι aliaţi
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Război şi pace
FREQUENCY RANK: 
463

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%82-%E2%80%93%CE%BF%CE%BD