σύμμαχος –ον

Hasło: 
σύμμαχος
Definicja: 
sprzymierzony, razem walczący (+dat.); οἱ σύμμαχοι sprzymierzeńcy
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Wojna i pokój
Frekwencja: 
463

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%82-%E2%80%93%CE%BF%CE%BD