σύμμαχος –ον

TEST TRANSLATION: 
σύμμαχος
DEFINITION: 
متحالف مع ؛ حلفاء = οἱ σύμμαχοι
أقسام الكلام: 
صفة: التصريف الأول والثاني
المجموعة الدلالية: 
الحرب والسلام
FREQUENCY RANK: 
463

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%82-%E2%80%93%CE%BF%CE%BD