σκοπέω, σκοπήσω, ἐσκόπησα

Search Lemma: 
σκοπέω
DEFINITION: 
a privi la; a scruta, a analiza
PARTE DE VORBIRE: 
verb: contras
GRUP SEMANTIC: 
Simţuri şi sentimente
FREQUENCY RANK: 
454

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%89-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BC%90%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B1