σκοπέω, σκοπήσω, ἐσκόπησα

释义: 
σκοπέω
释义: 
看,查看,考虑,探索
词性: 
动词:缩合
语义组: 
感知与情感
词频排序: 
454

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%89-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BC%90%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B1