σκοπέω, σκοπήσω, ἐσκόπησα

TEST TRANSLATION: 
σκοπέω
DEFINITION: 
نظر/ينظر الى ، شاهد/يشاهد ؛ لاحظ/يلاحظ ، ينعم النظر في
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
الحواس والمشاعر
FREQUENCY RANK: 
454

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%89-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BC%90%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B1