παρά

Search Lemma: 
παρά
DEFINITION: 
de la (+gen.); lângă (+dat.); la, pe partea de, spre deosebire de (+ac.)
PARTE DE VORBIRE: 
prepoziţie
GRUP SEMANTIC: 
Direcţie
FREQUENCY RANK: 
46

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC