παρά

TEST TRANSLATION: 
παρά
DEFINITION: 
من ؛ بجانب ؛ الى ، بجانب ال ، على عكس ذلك
أقسام الكلام: 
حرف جرّ
المجموعة الدلالية: 
الاتجاه
FREQUENCY RANK: 
46

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC