παρά

Hasło: 
παρά
Definicja: 
z, od (+ gen.); obok, przy (+ dat.); przy, z boku, w przeciwieństwie do (+ acc.)
Część mowy: 
Przyimek
Grupa semantyczna: 
Kierunek
Frekwencja: 
46

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC