οὐδέ

Search Lemma: 
οὐδέ
DEFINITION: 
şi nu, însă nu, nici; οὐδέ...οὐδέ nici măcar...nu încă
PARTE DE VORBIRE: 
conjuncţie: coordinating
GRUP SEMANTIC: 
Conjuncţii/Adverbe
FREQUENCY RANK: 
53

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BF%E1%BD%90%CE%B4%CE%AD