οὐδέ

Hasło: 
οὐδέ
Definicja: 
i nie, ale nie, ani; οὐδέ ... οὐδέ ani ... ani nawet
Część mowy: 
Spójnik: współrzędny
Grupa semantyczna: 
Spójniki/przysłówki
Frekwencja: 
53

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BF%E1%BD%90%CE%B4%CE%AD