οὐδέ

TEST TRANSLATION: 
οὐδέ
DEFINITION: 
ولا ، وإلا؛ ( οὐδέ...οὐδέ) = (لم نكن حتى ...... ولا)
أقسام الكلام: 
حرف عطف: مساوٍ
المجموعة الدلالية: 
حروف العطف/ الظروف
FREQUENCY RANK: 
53

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%BF%E1%BD%90%CE%B4%CE%AD