μᾶλλον

Search Lemma: 
μᾶλλον
DEFINITION: 
mai mult, mai curând; μᾶλλον...ἤ mai degrabă decât
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Conjuncţii/Adverbe
FREQUENCY RANK: 
98

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BC%E1%BE%B6%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD