μᾶλλον

TEST TRANSLATION: 
μᾶλλον
DEFINITION: 
المزيد ، بل ؛ μᾶλλον...ἤ = مُفضّلا ..... على
أقسام الكلام: 
ظرف
المجموعة الدلالية: 
حروف العطف/ الظروف
FREQUENCY RANK: 
98

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%BC%E1%BE%B6%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD