μᾶλλον

Hasło: 
μᾶλλον
Definicja: 
bardziej, raczej; μᾶλλον ... ἤ raczej niż
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Spójniki/przysłówki
Frekwencja: 
98

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BC%E1%BE%B6%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD