εἰ

Search Lemma: 
εἰ
DEFINITION: 
dacă (+indic. sau opt.); εἴπερ dacă într-adevăr
PARTE DE VORBIRE: 
conjuncţie: subordonatoare
GRUP SEMANTIC: 
Conjuncţii/Adverbe
FREQUENCY RANK: 
38

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B0