εἰ

TEST TRANSLATION: 
εἰ
DEFINITION: 
إذا ، إن (+ الصيغة الدلالية) ، لو + (الصيغة الشرطية )؛ ειπερ = إذا فعلاً
أقسام الكلام: 
حرف عطف: يضع في مرتبة أدنى
المجموعة الدلالية: 
حروف العطف/ الظروف
FREQUENCY RANK: 
38

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B0