εἰ

Hasło: 
εἰ
Definicja: 
jeśli (+ ind. lub opt.); εἴπερ jeśli rzeczywiście
Część mowy: 
Spójnik: podrzędny
Grupa semantyczna: 
Spójniki/przysłówki
Frekwencja: 
38

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B0