γυνή γυναικός, ἡ

Search Lemma: 
γυνή
DEFINITION: 
femeie, soţie
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv neregulat de declinarea a III-a
GRUP SEMANTIC: 
Umanitate şi fiinţă
FREQUENCY RANK: 
124

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%AE-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%E1%BC%A1