γυνή γυναικός, ἡ

Hasło: 
γυνή
Definicja: 
kobieta, żona
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna
Grupa semantyczna: 
Człowieczeństwo i istnienie
Frekwencja: 
124

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%AE-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%E1%BC%A1