κατασκευάζω, κατασκευάσω, κατεσκεύασα

LEMA DE BUSCA: 
κατασκευάζω
DEFINIÇÃO: 
equipar; construir, aprontar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical dental
GRUPO SEMÂNTICO: 
Trabalho e Lazer
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
397

Suggested Citation