κατασκευάζω, κατασκευάσω, κατεσκεύασα

TEST TRANSLATION: 
κατασκευάζω
DEFINITION: 
جهّز/يجهّز ، زوّد/يزوّد ، هيّأ/يهيّئ
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- جذر فعل نطعيّ
المجموعة الدلالية: 
العمل والترفية
FREQUENCY RANK: 
397

Suggested Citation